Օնիկ Անվան Նշանակությունը


ՕՆԻԿ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Օնիկ – հայկ. Աստվածաշնչային Օնան անվան հայեցի ձեվն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published.