Օհան Անվան Նշանակությունը


ՕՀԱՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Օհան – հայկ. Հովհաննես կամ Հովհան անվան կրճատ ձեվն է, որ տարածված է իբրեվ անկախ անուն.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *