Նշան անվան նշանակությունը


ՆՇԱՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նշան – հայերեն նշան բառից՝ իբրեվ <նշանավոր> կամ <երեվելի>:

(Այստեղ խոսքը վերաբերվում է Հիսուսի Սուրբ Խաչի նշանին այն միակ սիմվոլին, որով քրիստոնյանները այս բարի պատերազմում հաղթում են մեղքին ու չարին):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *