Մամիկոն անվան նշանակությունը


ՄԱՄԻԿՈՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մամիկոն – հայոց հին նախարարական Մամիկոնյան տոհմանունի կրճատ ձեվն է, որ հիշատակել են հայոց պատմիչները:

One comment

  1. Ըստ Խորենացու՝ մ․թ․ա․ 4-րդ դարում Հայաստան է փախել Մամգուն չինացի իշխանը, ով էլ հիմք է դրել Մամիկոնյանների տանը։ Այսինքն անունը կապվում է Չինաստանի հետ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *