Մամիկոն անվան նշանակությունը


ՄԱՄԻԿՈՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մամիկոն – հայոց հին նախարարական Մամիկոնյան տոհմանունի կրճատ ձեվն է, որ հիշատակել են հայոց պատմիչները:

Leave a Reply

Your email address will not be published.