Ջիվան Անվան Բացատրությունը


ՋԻՎԱՆ ԱՆՎԱՆ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ջիվան – պարսկերեն նշանակում է <մատաղահաս>, <երիտասարդ> կամ <ջահել>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.