Եղնիկ Անվան Նշանակությունը

ԵՂՆԻԿ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Եղնիկ – հայկ. եղնիկ կենդանու անունից՝ իբրեվ գեղեցկության, անմեղության, դյուրաշարժության եվ այլ բարեմասնություններ կրողի:

Leave a Reply

Your email address will not be published.