erazahan ynker

Երազահան Ընկեր

Երազահան Ընկեր

Երազում ընկեր տեսնել նշանակում է – Խաբեբայութեան նշան է. պանդխտութիվն պիտի կրես բայց ուշ:

Ժամանակակից Երազահան Ընկեր

Երազում քո ընկերոջը տեսնելը լավ լուր ստանալու և լավ օր անցկացնելու նախանշան Է։

Ընկերոջը տխուր տեսնելը նշանակում Է վատ լուր ստանալ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *