erazahan xaxaliq

Երազահան Խաղալիք

Երազահան Խաղալիք

Երազում խաղալիք տեսնել նշանակում է – Միայն շահդ կը մտածես, տունդ ալ յիշէ:

Ժամանակակից Երազահան Խաղալիք

Երազում խաղալիք տեսնելը նշանակում է դրամի կորստի պատճառով առաջացած անհանգստություն։

Երազում տեսնել, թե ինչպես են երեխաները խաղում իրենց խաղալիքներով նշանակում է ընտանիքում խաղաղություն և հանգստություն։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *