Erazahan Turq

Երազահան Թուրք Զինվորական

Երազահան Թուրք Զինվորական

Երազում թուրք զինվորական տեսնել նշանակում է – Ճամբայ ավրող, անցախ տեղեն խոտ չի բուսնող, մարդակերպ հրեշներու պիտի հանդիպիս:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *