Erazahan Tur

Երազահան Թուր: Erazahan Tur

Երազահան Թուր

Երազում թուր տեսնել նշանակում է – Քեզ կը բամբասեն եթե շարունակույի կընայ վնասել քեզ:

Ժամանակակից Երազահան Թուր

Թեև սիրտդ բարի է, բայց լեզուդ սուր է ու խայթող, որի պատճառով շատ ես տուժում կյանքում:

Երազդ նախազգուշացնում է, որ մեղմես վարքդ, հանուն սրամտության չխայթես սրան-նրան, այլապես կարող ես լրջորեն քեզ վնասել:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *