erazahan tey xmel

Երազահան Թեյ Խմել

Երազահան Թեյ Խմել

Երազում թեյ խմել նշանակում է – Թեթեվ փորձանքէ ազատում:

Ժամանակակից Երազահան Թեյ Խմել

Երազում ընտանիքի անդամների հետ թեյ խմելը բարեկեցության նշան է։

Երազում թեյ թափելը կանխատեսում է վատ նորություն ստանալ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *