Երազահան Գեր Եզ

Երազահան Գեր Եզ

Երազահան Գեր Եզ

Երազում գեր եզ տեսնել նշանակում է  – Հարստութիվն եվ խաղաղութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *