erazahan aptakel

Երազահան Ապտակել: Erazahan Aptakel

Երազահան Ապտակել

Երազում ապտակել նշանակում է  – Ոյժդ եվ յոյսդ սկսած են պակասիլ:

Ժամանակակաից Երազահան Ապտակել

Երիտասարդ կնոջ համար երազում սիրելիին ապտակելը նշանակում է ընտանեկան հանգիստ կյանք:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *