Երամ անվան նշանակությունը

ԵՐԱՄ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Երամ – հայկ. երամ բառից, որ նշանակում է <խումբ> (թռչունների բազմություն):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *