Ծովակ անվան նշանակությունը

ԾՈՎԱԿ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ծովակ – հայկ. ծով եվ ակն <աչք> բառերից. նշանակում է <ծովաչյա>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *