Ծատուր անվան նշանակությունը

ԾԱՏՈՒՐ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ծատուր – հայկ. Աստվածատուր անվան կրճատ ձեվն է, որ տարածված է իբրեվ ինքնուրույն անձնանուն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *