Բերսաբե Անվան Նշանակությունը

ԲԵՐՍԱԲԵ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բերսաբե – եբր. նշանակում է <աղբյուր երդման> կամ <յոթերրորդ դուստր>: (Անուն, որ գալիս է <Աստվածաշնչից. Հրեանների Դավիթ արքայի կնոջ Սողոմոնի մոր անունն է):

Leave a Reply

Your email address will not be published.