Բարուհի Անվան Նշանակությունը

ԲԱՐՈՒՀԻ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բարուհի – հայկ. հայերեն բառր բառից, որ մարդու ամենամեծ առաքինություններից մեկն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published.