Անունների Նշանակությունը Աղավնի

Անունների Նշանակությունը Աղավնի

Աղավնի – հայկ. աղավնի թռչնի անունից, որ անմեղության եվ համեստության խորհրդանիշ է: Հանդիպում է նաեվ Աղունիկ փեվով:

Leave a Reply

Your email address will not be published.