Արսեն անվան նշանակությունը

ԱՐՍԵՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Արսեն – հուն․ նշանակում է <առնական տղամարդ> կամ <ամրակուռ զինվոր>․

Leave a Reply

Your email address will not be published.