Անունների Նշանակությունը Ալիսա

Անունների Նշանակությունը Ալիսա

Ալիսա – ֆրանս. նշանակում է <մաքուր>, < թեվավոր> կամ <ազնվացեղ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.