Անունների Նշանակությունը Գոհար

Անունների Նշանակությունը Գոհար

Գոհար – հայկ. գոհար հասարակ անունից, որ նշանակում է <ադամանդ> կամ <անգին քար>: Փոխառնություն է պարս. guhar բառից:

Leave a Reply

Your email address will not be published.