Անունների Նշանակությունը Բալասան

Անունների Նշանակությունը Բալասան

Բալասան – արաբ. balasan ծաղկի անունից , որ հայերենում եվս գործածական է: Բալասան բառը մեզ մոտ նշանակում է նաեվ <դեղ>, <դերման> կամ <սպեղանի>: (Այս անունը գործածական դարձել այն բանից հետո, երբայդ ծաղիկը որպես անուշահոտ բույս Հայ Առաքելական եկեղեցում օգտագործել են սուրբ Մյուռոնի եփման ժամանակ):

Leave a Reply

Your email address will not be published.