Անունների Նշանակությունը Ազնիվ

ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱԶՆԻՎ

Ազնիվ – հայկ. ազնիվ ածականից, որ գործածական է իբրեվ անձնանուն:

Leave a Reply

Your email address will not be published.