Ադամ Անվան Նշանակությունը

Ադամ – եբր. նշանակում է <երկրային>, <հողեղեն մարդ> կամ <շիկահողից շինված>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *