Օվսաննա

Օվսաննա Անվան Նշանակությունը

Օվսաննա (Ովսաննա) – եբր. նշանակում է <օրհներգություն>:

(Հայերի մեջ տարածվել է <Աստվածաշնչից>:Ավելի հաճախ հանդիպում է Օսաննա ձեվով:Կրճատ կոչվում են Օսան):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *