Ք

Քեզ վիճակեցավ վերջին Ք տառը,նշան քավութեան բոլոր գործերուդ,որորնց պատճառավ կրեցիր շատ չարիք,սակայն ուրախ եղիր որ սխալներդ շտկելու կարողութիվն ունեցար,որով պիտի չդժուարանաս զանոնք ուզել ինչ որ անհրաժեշտ է:Քաշածդ բավական եղավ,քավութիվնդ կատարեալ է,եվ շատ մոտ է մեծ ուրախութիվն եվ բախտավորութիվն,զոր պիտի վայելես մինչեվ կեանքիդ վերջը:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *