Քանաքար

Քանաքար Անվան Նշանակությունը

Քանաքար – հայկ. տարածվել է Հ Թումանյանի <Ոսկի քաղաքը> հեքիաթի ազդեցությամբ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *