Փիրուզ

Փիրուզ Անվան Նշանակությունը

Փիրուզ – պարս. Piruza անունից, որ արաբ. firuza <երկնագույն քար> բառն է:Հանդիպում ենք նաեվ Փիրուզա, Փերուզ ձեվերով:

Leave a Reply

Your email address will not be published.