Փառանուշ

Փառանուշ Անվան Նշանակությունը

Փառանուշ – հայկ. փառքի բառից անուշ վերջածանցով(ինչպես Հրանուշ, Փայլանուշ անունները):Նշանակում է <փառքի քաղցրություն>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *