Տ

Տէրը տուած էր քեզ միջոց երջանիկ ապրելու համար,բայց դու այդ երկնային տուրքը չի գնահատեցիր եվ միշտ ստորին կիրքերու ետեվէ եղար եվ զանոնք գոհացուցիր:Ուրեմն բնական էր որ յեյտո զղջացիր,բայց կորուստներդ չի կարողացար վերստանալ:
Արդ,հաշիվ տուր դուն քու անձիդ,զգաստացիր,հեռու կաց վատ կիրքերէ եթէ կուզես կորուսեալ բախտդ կրկին ստանալ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *