Վերգուշ

Վերգուշ Անվան Նշանակությունը

Վերգուշ – Վերգինե անվան եվ անուշ բառերի համադրումից ձեվավորված անուն եվ նշանակում է <անաղարտության քաղցրություն>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *