Վարդ

Վարդ Անվան Նշանակությունը

Վարդ – հայկ. վարդ ծաղկի անունից, որ գործածական է հայերի մեջ որպես անձնանուն թե արական եվ թե իգական սեռի համար:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *