Վահանուշ

Վահանուշ Անվան Նշանակությունը

Վահանուշ – հայկ. Վահան արական անվան եվ անուշ բառի համադրումից ձեվավորված անուն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *