Ստելլա

Ստելլա Անվան Նշանակությունը

Ստելլա – լատ. նշանակում է <աստղ>:Համապատասղանում է հայկական Աստղիկ անվանը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *