Սինամ

Սինամ Անվան Նշանակությունը

Սինամ – հայկ. ժող. սինամ հավքի՝ սիրամարգ թռչունի անունից, որ հատկանշում է գեղեցկություն, գրավչություն եվ այլ բարեմասնություննր:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *