erazahan Sayl

Երազահան Ձեռնասայլ: Erazahan 2019

Երազահան Ձեռնասայլ

Երազում ձեռնասայլ տեսնել նշանակում է – Հարստութեան եվ հանգիստ ապրելու նշան է:

Leave a Reply

Your email address will not be published.