Սալվինազ

Սալվինազ Անվան Նշանակությունը

Սալվինազ – պարս. նշանակում է <սալվիի պես ճոճվող>,<նազանքով օրորվող>:Կրճատ կոչվում են Սալվի:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *