Սաթենիկ

Սաթենիկ Անվան Նշանակությունը

Սաթենիկ – հայկ. սաթ բառից, ենիկ մասնիկով(ինչպես Վարսենիկ, Արփենիկ անունները):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *