Ռուզաննա

Ռուզաննա Անվան Նշանակությունը

Ռուզաննա – հայկ. նանակում է <շեկ աղջիկ>:

(Տարածվել է Մուրացանի <Ռուզան կամ հայրենասեր օրիորդը> պատմական դրամայի ազդեցությամբ):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *