Ռայա

Ռայա Անվան Նշանակությունը

Ռայա – ռուս. ստուգաբանությունը կապում է ռուս. <ռայ> բառի հետ իբրեվ <դրախտուհի> կամ <դրախտի բնակիչ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *