Պերճանուշ

Պերճանուշ Անվան Նշանակությունը

Պերճանուշ – հայկ. պերճ <բարձր>,<պանծալի> կամ <զարդարուն> բառից եվ անուշ իգական վերջածանցից:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *