Չ

Չաիրք չկայ աշխարհի վրայ առանց յանցանքի, եվ դուն ըրածդ մոռնալով,բոլոր կրած չարիքդ բախտիդ կը վերագրես,որոնք պարզապէս գործերուդ արդիվնքն են:Եթէ կուզես անոնցմէ ազատիլ, փոխէ գործերուդ ընթացքը դէպի բարին,շուտով յաջողութիվն պիտի գտնես եվ պիտի սկսիս վառել երջանիկ կեանք:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *