Չափազանցութիվն ընել՝որեվէ խնդրոյ մեջ

 – Ծանր աշխատանքի չնչին վարձատրութեան նշան է,երբեմն հակառակն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *