Ո

Որոգայթ լարողին չզորեց քեզ ընկճել,որովհետեվ առաքինութեամբդ կրցար ոտնակոխել զայն,բայց ցավալի է որ յաջողութինովդ հպարտացար ,բավական տուժեցիր եվ դեռեվս ձախորդ օրեր ունիս, եթէ շարունակես հպարտ անձնապաստան ըլլալ:Արդ՝ մտաբերելով մեծ խրատն թէ <<Ամէն ատեն զգոյշ կենալու է>>,արթուն կեցիր,Տէրոջը ապավինէ որ ամէն չարիք անհետացնէ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *