Շ

Շնորհալի շուշան էիր եվ թոռմեցար,բայց առաքինութեան արմատը զոր ունէիր,կրկին ճիվղավորելով համբերութեամբ զորացար եվ մոտ է ժամանակը երբ բարեբար ձեռքով զորացած,ավելի շնորհալի եվ երջանիկ՝ պիտի բարգավաճիս եվ գերդաստանիդ ու անձիդ փառքը եվ պատիվը պիտի ըլլաս:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *