astxagushak karij

Շաբաթվա Աստղագուշակ Կարիճ 28 Օգոստոս – 3 Սեպտեմբեր

Աստղագուշակ Կարիճ

Աստղագուշակ Կարիճ

Կարիճ – Ինչ էլ որ անում եք ՝ վայելում եք արձակուրդը, թե քրտնաջան աշխատում եք, ձեր զբաղմունքն  արդյունավետ կլինի եվ բավարարվածություն կպարգեվի ձեզ:

Իսկ աշխատանքային սխրանքները կբարձրացնեն ձեր հեղինակությունը եվ աշխատավարձը:

Համբերատար եղեք, կարողացեք լեզու գտնել մարդկանց հետ եվ անսխալ կգործեք:

Ավելի շատ ժամանակ անցկացրեք ընտանիքի հետ:

Leave a Reply

Your email address will not be published.