Ներկայացուցիչ ՝հանրային կամ առեվտրական

– Ուրիշին վստահութիվնը չարաչար գործածելու նշան է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *