Նախշուն

Նախշուն Անվան Նշանակությունը

Նախշուն – հայկ. նախշուն բառից, որ նշանակում է <գեղեցիկ նախշերով> կամ <զարդարուն>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *