Յ

Յոյսը յուսալով չիրականանար,եթէ գործն ալ չոժանդակէ անոր.միամիտ եվ բարի ես եվ միշտ կը յուսաս միայն:Բայց Ս. Գիրքը կըսէ.<<Հավատք առանց գործոյ մեռեալ է>>. այդպես ալ առանց ջանքի յոյսը անօգուտ է:Թող ծուլութիվնդ ու անհոգութիվնդ եվ շուտով պիտի բախտավորուիս,վտանգի աստղդ բարեգուշակ է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *